Viser arkivet for stikkord teknikkurs

Teknikkurs UNG 2012

Måndag 13. og tysdag 14. august hadde vi eit gratis teknikkurs for ungdom i klubben vår. Det var fem påmelde. Måndagen hadde Odin gruppa åleine, og gjekk igjennom det meste av pensumet på kurset. Tysdagen var Roger med som kurshaldar også. Då reiste vi i Holevika på Staveneset. Vanlegvis er det ingen problem å finne bølgjer til å trene på her, med denne dagen var det nesten flatt hav overalt.. Vi fann likevel nokre skvalpeskjær som vi fekk trene oss på.

Ein sporty gjeng fekk trene på mykje, og var spesielt ivrig på badinga. Alt i alt to flotte dagar med kjekk Askvoll- ungdom!

Alle bileta frå dagane finn du HER!

Teknikkurs UNG!

Askvoll padleklubb inviterar ungdom frå 13- 18 år tilhøyrande i Askvoll kommune med på teknikkurs i padling måndag 13. og tysdag 14. august 2012. Kurset er på ca 16 timar og vert halde på Øyra i Askvoll sentrum første dag, og i Hollevika andre dag. Vi startar opp klokka 9.00 begge dagane.
Kurset er gratis for deltakarar frå Askvoll kommune.

NB: For å delta på dette kurset MÅ du ha teke grunnkurset!

Dei som tok grunnkurset i år får ikkje tilbodet denne gongen. De bør padle litt meir før teknikkurset! :-)

Deltakarane får utdelt det dei treng av utstyr, men må ha med handkle, bytekle og niste/ varm drikke begge dagane.

Påmelding (Deltakaren kan melde på sjølv, men de må snakke med foreldra om lov!) på epost til: odinhest@hotmail.com
Hugs å gje opp eit telefonnummer til ein av foreldra!

Når kurset nærmar seg, får alle påmelde opplysningar om kurset på epost. Kurshaldarar er Odin Hestholm og Roger Kløvtveit

Artikkel i Padling

Askvoll padleklubb hadde teknikkurs Ung i fjor sommar. Ein artikkel frå desse dagane, vart trykt i bladet; Padling. Du kan lese denne artikkelen elektronisk her:

Teknikkurs Ung

Teknikkurs Ung

Måndag 11. og tysdag 12. juli var det teknikkurs for ungdom. 6 deltakarar hadde meldt seg på Kurshaldar var formann i klubben vår; Roger Kløvtveit.

.

.
Første dag var i Askvoll der øving på redningar, kanting, støttetak og styretak stod i fokus. Dette fekk deltakarane bruk for andre dagen, då dei fekk prøve seg i litt meir bølgjer på Staveneset. Roger tok med to og to ut i dønningane for å teste støttetaka, og sjå om ein kunne få surf inn att. Ein svært populær dag for deltakarane!

Alle bileta frå dagen finn du her.

Teknikkurs i padling for ungdom frå 13- 18 år.

TEKNIKK- KURS I PADLING

Askvoll padleklubb inviterar ungdom frå 13- 18 år tilhøyrande i Askvoll kommune med på teknikkurs i padling måndag 11. og tysdag 12. juli 2011. Kurset er på ca 16 timar og vert halde på Øyra i Askvoll sentrum. Vi startar opp klokka 9.00 begge dagane.

NB: For å delta på dette kurset MÅ du ha teke grunnkurset!

Deltakarane får utdelt det dei treng av utstyr, men må ha med handkle, bytekle og niste/ varm drikke begge dagane. Dette kurset er gratis for deltakarar i Askvoll kommune!

Påmelding (ein vaksen melder på!) på epost til: motvind@live.com

Når kurset nærmar seg, får alle påmelde opplysningar om kurset på epost. Kurshaldar er Roger Kløvtveit.

Askvoll padleklubb