Viser arkivet for stikkord stormsamling

Stormsamling 2016

Påmelding til haustens padlehøgdepunkt er no i gang, den 22 til 24 september gjentek Askvoll Padleklubb suksessen frå tidlegare år og arrangerer Stormsamling i Bulandet.

Som dei siste åra vert Stormsamlinga arrangert som ein samling der det sosiale rundt padlinga er det viktigaste. Sidan samlinga på kveldane vert i Floren hos Liv Turid har vi berre 40 plassar tilgjengelege. Så her gjeld det å hive seg rundt og melde seg på!

Medlemmar frå Askvoll padleklubb vil tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass.

Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

Det vert ein tradisjonell Stormsamlingsmiddag, kaffi og dessert i Floren på laurdag kveld,denne er inkludert i prisen, drikke til maten må kjøpast. Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen.

Totalt har vi 40 stormpass.

Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.
Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande, http://bulandet-grendalag.org/

Ferjetider finn de på www.kringom.no, det kan køyras ferjefritt mellom Lavik og Askvoll, køyretid ca. 1t 10min.

Kva kostar så dette?:
Stormpass: 1100,- inkl guida turar og middag laurdag

Påmelding og betaling HER.

Seinaste påmeldingsfrist er 21 september 2016, hugs at det er bindande påmelding!
Bli fan på Facebook, sjå Askvoll padleklubb

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95834359 (Roger Kløvtveit). Send helst epost :)

Vi sjåast i Bulandet
Styret i Askvoll Padleklubb

STORMSAMLING 2012

Hei alle gode padlevener.

Påmelding til haustens padlehøgdepunkt er no i gang, den 28 til 30 september gjentek Askvoll Padleklubb suksessen frå tidlegare år og arrangerar Stormsamling i Bulandet. Sponsorar er Njord og God Tur.

Som dei siste tre åra vert Stormsamlinga arrangert som ein samling der det sosiale rundt padlinga er det viktigaste. Sidan samlinga på kveldane vert i Floren hos Liv Turid har vi berre 46 plassar tilgjengelege. Så her gjeld det å hive seg rundt å melde seg på!

Det vert arrangert grunnkurs og teknikkurs, medlemmar frå Askvoll padleklubb vil tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass (gjeld berre dei som ikkje skal vere med på kurs).

Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

På laurdags kvelden vert det verdas beste middag, kaffi og dessert i Floren er inkludert i kurs og pass, det vil vere sal av vin og øl i baren til ho Liv.

Totalt har vi 30 stormpass, 8 plassar på grunnkurs, 8 plassar på teknikkurs. Til saman 46 plassar.
Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.

Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen. Vi oppmodar dei som har musikkinstrument til å ta med, kanskje får vi til ein ”padleband jam” slik som i fjor.

Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande, http://bulandet-grendalag.org/

Ferjetider finn de på www.ruteinfo.net

Kva kostar så dette?:
Stormpass: 1000,- inkl guida turar og middag laurdag
Grunnkurs: 2500,- inkl middag laurdag
Teknikkurs: 2500,- inkl middag laurdag

Leige av kajakk og alt anna utstyr 650,- for heile helga, vi leiger kun ut heile pakkar med kajakk, åre, trekk, våtdrakt, jakke, sko etc.

Send mail til oss på stormsamling@gmail.com for påmelding, betaling og andre detaljar.
Seinaste påmeldings / betalingsfrist er 20 september 2012, hugs at det er bindande påmelding!
Bli fan på Facebook :) her

Antal påmelde per 3 september:

Grunnkurs (8 plassar): 2 påmelde
Teknikkurs (8 plassar): 5 påmelde
Stormpass (30 plassar): 28 påmelde

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95834359 (Roger Kløvtveit). Send helst epost :)

Vi sjåast i Bulandet
Styret i Askvoll Padleklubb

Stormsamling 2011 på Bulandet 30 sept. til 2 oktober

Askvoll padleklubb gjentek suksessen frå tidlegare år og arrangerar Stormsamling til hausten. Sponsorar er Njord og God Tur.

Som i fjor vert det ei litt anna stormsamling enn tidlegare. Vi har berre 40 plassar tilgjengelege. Sidan samlinga på kveldane vert i Floren hos Liv Turid, vert det litt færre plassar enn ved tidlegare stormsamlingar. Så her gjeld det å hive seg rundt å melde seg på!

Det vert grunnkurs, teknikkurs, aktivitetsleiarkurs og medlemmar frå Askvoll padleklubb vil tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass (gjeld berre dei som ikkje skal vere med på kurs).

Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

Verdas beste middag, kaffi og dessert i Floren på Laurdag kveld, er inkludert, drikke til maten tek de med sjølve.

Totalt har vi 16 stormpass, 8 plassar på grunnkurs, 8 plassar på teknikkurs, 8 plassar på aktivitetsleiarkurs

Tilsaman 40 plassar.

Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.

Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen.

Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande, http://bulandet-grendalag.org/

Ferjetider finn de på www.ruteinfo.net

Kva kostar så dette?:

Stormpass: 1000,- inkl guida turar og middag laurdag
Grunnkurs: 2300,- inkl middag laurdag
Teknikkurs: 2300,- inkl middag laurdag
Leige av kajakk og alt anna utstyr 650,- for heile helga, vi leiger kun ut heile pakkar med kajakk, åre, trekk, våtdrakt, jakke, sko etc.

Send mail til oss på stormsamling@gmail.com for påmelding, betaling og andre detaljar.

Seinaste påmeldings / betalingsfrist er 20 september 2011, hugs at det er bindande påmelding!

Bli fan på Facebook, sjå http://www.facebook.com/pages/Askvoll-Padleklubb/283238932315

Antal påmelde per 26 august:

Grunnkurs (8 plassar): 8 påmelde (FULLT)

Teknikkurs (8 plassar): 8 påmelde (FULLT)

Aktivitetsleiarkurs (8 plassar): 8 påmelde (FULLT)

Stormpass (16 plassar): 16 påmelde (FULLT)

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95834359 (Roger Kløvtveit). Send helst epost :)

Vi sjåast i Bulandet

Styret i Askvoll Padleklubb

Stormsamlinga på Bulandet 8.- 10. oktober

Askvoll padleklubb gjentek suksessen frå Vårsleppet, og arrangerar Stormsamling til hausten. Sponsorar er Njord og God Tur.

Denne gongen vert det ein litt anna stormsamling enn tidlegare. Vi har berre 40 plassar. Sidan samlinga på kveldane vert i Fjøsen hos Liv Turid, vert det litt færre plassar enn ved tidlegare stormsamlingar. Så her gjeld det å hive seg rundt å melde seg på!

Det vert grunnkurs og teknikkurs . I tillegg vil vi arrangere eit “Introduksjonskurs til surfing”. Medlemmar frå Askvoll padleklubb vil også tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass (gjeld berre dei som ikkje skal vere med på kurs).
Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

Verdas beste middag med kaffi og dessert i Floren til Liv Turid er inkludert, drikke til maten tek de med sjølve.

Totalt har vi 12 stormpass, 8 plassar på grunnkurs (Her kan vi kanskje få plass til fleire), 8 plassar på teknikkurs og 12 plassar på dagskurset “Introduksjon til surfing” fordelt på to dagar etter nivå. Dette kurset er altså berre EIN dag!

Tilsaman 40 plassar.

Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.

Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen og utfordrar til performance og poesi..

Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande.

Ferjetider finn de her

Kva kostar så dette?:

  • Stormpass: 1000,- inkl guida turar og middag laurdag
  • Grunnkurs: 2300,- inkl middag laurdag
  • Teknikkurs: 2300,- inkl middag laurdag
  • Dagskurs “Introduksjon til surfing”: 1500 inkl middag laurdag
  • Leige av kajakk og alt anna utstyr 650,-

Send mail til oss på stormsamling@gmail.com for påmelding, betaling og andre detaljar.

Seinaste påmeldings / betalingsfrist er 1. oktober 2010

Bli fan på Facebook, sjå www.facebook.com/pages/Askvoll-Padleklubb

Påmelde per 28. september:

Grunnkurs (8 plassar (kanskje fleire): 6 påmelde

Teknikkurs (8 plassar): 5 påmelde

Surfekurs (18 plassar): 18 påmelde (Fullt)

Stormpass (12 plassar): 6 påmelde

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95 87 39 15 (Odin Hestholm). Helst epost..

Klubben har også to kajakkar til sals av merket Curret Design Sirocco for 9000,- pr stk.. Vert seld med åre og vest. Desse kan vi ta med ut på samlinga.

Stormsamling i Bulandet 16-18 oktober

Minner alle medlem om at de må seie ifrå til meg om de skal ha kajakk og anna utstyr til Stormsamlinga. Send bestilling til meg så snart som råd. Vil og oppmode så mange som mogeleg om å vere med på denne samlinga. Hugs, det er den beste samlinga i landet og den vert arrangert i vårt eige område.