Forum: Åpent forum

Stenging av Origo

Origo blir stengd frå 31. oktober. All aktivitet til Askvoll padleklubb vil no framover vere på facebook.

Stormsamling 2016

Påmelding til haustens padlehøgdepunkt er no i gang, den 22 til 24 september gjentek Askvoll Padleklubb suksessen frå tidlegare år og arrangerer Stormsamling i Bulandet.

Som dei siste åra vert Stormsamlinga arrangert som ein samling der det sosiale rundt padlinga er det viktigaste. Sidan samlinga på kveldane vert i Floren hos Liv Turid har vi berre 40 plassar tilgjengelege. Så her gjeld det å hive seg rundt og melde seg på!

Medlemmar frå Askvoll padleklubb vil tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass.

Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

Det vert ein tradisjonell Stormsamlingsmiddag, kaffi og dessert i Floren på laurdag kveld,denne er inkludert i prisen, drikke til maten må kjøpast. Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen.

Totalt har vi 40 stormpass.

Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.
Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande, http://bulandet-grendalag.org/

Ferjetider finn de på www.kringom.no, det kan køyras ferjefritt mellom Lavik og Askvoll, køyretid ca. 1t 10min.

Kva kostar så dette?:
Stormpass: 1100,- inkl guida turar og middag laurdag

Påmelding og betaling HER.

Seinaste påmeldingsfrist er 21 september 2016, hugs at det er bindande påmelding!
Bli fan på Facebook, sjå Askvoll padleklubb

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95834359 (Roger Kløvtveit). Send helst epost :)

Vi sjåast i Bulandet
Styret i Askvoll Padleklubb

Aktivitetsveka torsdag

Torsdagen var det høve for dei som berre ville prøve padling litt, å melde seg på halvdagsaktivitet. Vi hadde ei gruppe ute før lunsj, og ei etter. Dei som hadde teke grunnkurs frå tidlegare fekk padle i enkle kajakkar.

Alle bileta frå denne dagen ligg her

Grunnkurs aktivitetsveka 2016

Denne veka hadde vi 12 elevar på grunnkurs tysdag og onsdag. Det var elevar frå 7. til 9. klasse. Alle gjorde ein flott innsats!

Alle bileta ligg her

Padling med 1.- 4. klasse

Tysdag 31. mai var det padling for alle elevane frå 1. 4. klasse ved Askvoll skule. Veret var heilt perfekt, med fine temperaturar og vindstille. Alle fekk prøve seg i dobbel kajakk med ein 9 .klassing som satt bakarst og passa på. Ein kjekk dag for alle involverte!

Alle bileta finn du her

STORMSAMLING 2015

Påmelding til haustens padlehøgdepunkt er no i gang, den 25 til 27 september gjentek Askvoll Padleklubb suksessen frå tidlegare år og arrangerer Stormsamling i Bulandet. Sponsorar er Njord og God Tur.

Som dei siste åra vert Stormsamlinga arrangert som ein samling der det sosiale rundt padlinga er det viktigaste. Sidan samlinga på kveldane vert i Floren hos Liv Turid har vi berre 46 plassar tilgjengelege. Så her gjeld det å hive seg rundt og melde seg på!

Det vert arrangert grunnkurs og teknikkurs, medlemmar frå Askvoll padleklubb vil tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass (gjeld berre dei som ikkje skal vere med på kurs).

Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

Det vert ein tradisjonell Stormsamlingsmiddag, kaffi og dessert i Floren på laurdag kveld,denne er inkludert i prisen, drikke til maten må kjøpast. Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen.
Totalt har vi 30 stormpass, 8 plassar på grunnkurs, 8 plassar på teknikkurs. Til saman 46 plassar. Minimum 4 deltakarar på kursa.

Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.
Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande, http://bulandet-grendalag.org/

Ferjetider finn de på www.ruteinfo.net, hugs at vi har fått ny bru sidan sist, det kan køyras ferjefritt mellom Lavik og Askvoll, køyretid ca. 1t 20min.

Kva kostar så dette?:
Stormpass: 1100,- inkl guida turar og middag laurdag
Grunnkurs: 2800,- inkl alt utstyr, middag laurdag kveld
Teknikkurs: 2800,- inkl alt utstyr, middag laurdag kveld

Leige av kajakk og alt anna utstyr 700,- for heile helga, vi leiger kun ut heile pakkar med kajakk, åre, trekk, våtdrakt, jakke, sko etc.

Påmelding og betaling på: Stormsamling 2015

Seinaste påmeldingsfrist er 23 september 2015, hugs at det er bindande påmelding!

Bli fan på Facebook, sjå

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95834359 (Roger Kløvtveit). Send helst epost :)

Vi sjåast i Bulandet
Styret i Askvoll Padleklubb

Skjærgårdstreffet 2015

Askvoll padleklubb var i aksjon under familiedagen på årets Skjærgårdstreff. Mange ungar fekk høve til å padle. Veret var stille og fint. Takk til dei tre padleassistentane som ville vere med å hjelpe til denne dagen!

Fleire bilete frå dagen finn du HER.

Padledag aktivitetsveka onsdag 17. juni

Onsdag i aktivitetsveka var det dei som ikkje skulle ha grunnkurs sin tur til å padle. Då var det padling med dobbelkajjakk, og enkelkajakk for dei som har teke grunnkurset tidlegare år.

Fleire bilete frå dagen finn du HER.

Grunnkurs for ungdom

Måndag 15. og tysdag 16. juni hadde vi grunnkurs for ungdom på Øyra. Tilbodet var ein del av Aktivitetsveka ved Askvoll skule. 14 ungdommar i alderen 13 til 16 år fekk høve til å ta grunnkurset.

Veret var tåleg bra, sjølv om det kanskje kunne vore litt betre badetemperatur..
Du finn fleire bilete frå kurset HER.

Padleaktivitet med 1.- 4. klasse ved Askvoll skule

Tysdag 9. juni hadde vi padling med alle elevane frå 1.- 4. klasse. Åttandeklassingane med grunnkurs frå i fjor var med som hjelparar under dagen. Omlag 50 elevar fekk prøve å padle dobbelkajakk.

Fleire bilete finn du HER.

STORMSAMLING 2014

Påmelding til haustens padlehøgdepunkt er no i gang, den 26 til 28 september gjentek Askvoll Padleklubb suksessen frå tidlegare år og arrangerar Stormsamling i Bulandet. Sponsorar er Njord og God Tur.

Som dei siste åra vert Stormsamlinga arrangert som ein samling der det sosiale rundt padlinga er det viktigaste. Sidan samlinga på kveldane vert i Floren hos Liv Turid har vi berre 46 plassar tilgjengelege. Så her gjeld det å hive seg rundt å melde seg på!

Det vert arrangert grunnkurs og teknikkurs, medlemmar frå Askvoll padleklubb vil tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass (gjeld berre dei som ikkje skal vere med på kurs).

Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

Verdas beste middag, kaffi og dessert i Floren på laurdag kveld, er inkludert, drikke til maten kan kjøpast. Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen og ca kl 21.30 arrangerer vi buss til Værlandet, buss attende til Bulandet ca kl 01.00.

Totalt har vi 30 stormpass, 8 plassar på grunnkurs, 8 plassar på teknikkurs. Til saman 46 plassar. Minimum 4 deltakarar på kursa.

Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.
Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande, http://bulandet-grendalag.org/

Ferjetider finn de på www.ruteinfo.net, hugs at vi har fått ny bru sidan sist, det kan køyras ferjefritt mellom Lavik og Askvoll, køyretid ca. 1t 20min.

Kva kostar så dette?:
Stormpass: 1100,- inkl guida turar og middag / buss laurdag
Grunnkurs: 2600,- inkl alt utstyr, middag / buss laurdag kveld
Teknikkurs: 2600,- inkl alt utstyr, middag / buss laurdag kveld
Leige av kajakk og alt anna utstyr 700,- for heile helga, vi leiger kun ut heile pakkar med kajakk, åre, trekk, våtdrakt, jakke, sko etc.

Nytt deltager.no for påmelding og betaling.

Seinaste påmeldingsfrist er 15 september 2014, hugs at det er bindande påmelding!
Bli fan på Facebook, sjå http://www.facebook.com/pages/Askvoll-Padleklubb/283238932315

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95834359 (Roger Kløvtveit). Send helst epost :)

Vi sjåast i Bulandet
Styret i Askvoll Padleklubb

Skjærgårdstreffet 2014

Askvoll padleklubb hadde også i år aktivitetar på aktivitetsdagen. Både store og små fekk prøve kajakk, nokre for første gong.

Alle bileta frå dagen finn du HER

Annonse